Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.doublebp.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

3 mars 2020 - 3 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,5 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Beslut om emissionen togs den 3 mars 2020, och ska godkännas av den ordinarie bolagsstämman som planeras att hållas den 18 maj 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss