Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doohclick AB

Doohclick AB

Doohclick AB
Magasin 3
115 56 Stockholm

Hemsida:

doohclick.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Doohclick utvecklar och erbjuder Starcorp, en plattform för bokning av media. Doohclick AB hette tidigare Bitlogic Media AB.

Teckningsperiod:

29 januari 2020 - 12 februari 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12,6 Mkr

Teckningskurs:

13,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje befintlig aktie i DoohClick ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser från ledamöter, ledning samt några större ägare i DoohClick och AdCityMedia, motsvarande cirka 10 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss