Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dometic Group AB

Dometic Group AB

Dometic Group AB
Hemvärnsggatan 15, 6 tr
171 54 Solna

Hemsida:

www.dometicgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dometic förser såväl industrin som eftermarknaden med ett komplett utbud av luftkonditioneringar, kylskåp, spisar, sanitetssystem, belysning, komfort och säkerhetsutrustning, fönster, dörrar och annan utrustning som gör det mobila fritidslivet mer bekvämt.

Teckningsperiod:

13 november 2015 - 23 november 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

4600 Mkr (+91 Mkr + 776 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

27 november 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

8,6-10,4 Mdkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till kvalificerade institutioner samt allmänheten i Sverige.

Post:

100 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

Dometic noteras på börsen den 25 november 2015.

Priset för erbjudandet sätts inom intervallet 43-52 kr.

Utöver emissionen på 4600 Mkr så säljer ägare befintliga aktier på upp till 867 Mkr (beräknat på ett pris i mitten av intervallet).

Ankarinvesterarna har åtagit sig att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, direkt eller indirekt, förvärva aktier inom prisintervallet motsvarande ett värde om totalt 1 400 miljoner kronor, uppdelat så att AMF, Handelsbanken Fonder och Nordea Fonder förvärvar aktier motsvarande ett värde om 500 miljoner kronor, 500 miljoner kronor och 400 miljoner kronor. Baserat på mittpunkten i prisintervallet, motsvarar det 3,5 procent, 3,5 procent respektive 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier i Dometic efter Erbjudandet.

Uppdatering: Prisintervallet har snävats av från 43-52 kr till 46-49 kr.

Uppdatering: Priset blev fastställt till 48 kr.

Uppdaterat: 2015-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss