Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DNA Guide Europa AB

DNA Guide Europa AB

DNA Guide Europa AB
Kungsgatan 57
753 21 Uppsala

Hemsida:

/www.dna-guide.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

DNA-Guide är Nordens första och hittills enda bolag som erbjuder personliga DNA-tester via internet. Sedan verksamhetens start i juni 2008 har bolaget haft ett stadigt inflöde av nya kunder och etablerats som den svenska leverantören av personliga DNA-profiler. DNA-profilerna ger information om ursprung, egenskaper samt risken att utveckla sjukdomar.

Teckningsperiod:

1 juni 2009 - 30 juni 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

185 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 20 Mkr och post money 30 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Minsta post 108 aktier, därefter poster om 54 aktier.

Övrigt:

DNA-Guide planerar att göra en börsnotering 2012.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss