Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Camanio Care AB

Camanio Care AB

Camanio Care AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.camanio.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Camanio Care erbjuder produkter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Camanio Care AB hette tidigare Brigher Two AB. Brighter Two AB hette tidigare Division By Zero AB.

Teckningsperiod:

1 november 2013 - 3 december 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,8 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

9 december 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

15,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 500 aktier.

Övrigt:

Division By Zero planerar att låta aktien börja handlas på Alternativa Aktiemarknaden under 2014, dock inte med daglig handel.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss