Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

Hemsida:

dividendsweden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dividend bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Teckningsperiod:

21 juni 2018 - 21 juni 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

50,2 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Brofund Group AB, Capensor Capital AB, City Capital Partners AB samt LMK Forward AB. Betalning i form av fyra aktieportföljer.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss