Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

Hemsida:

dividendsweden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dividend bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Teckningsperiod:

13 januari 2016 - 5 februari 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr per unit / 0,25 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Aktier och konvertibler i Dividen noteras på NGM Nordic-MTF efter genomförd nyemission.

Varje unit består av en B-aktie för 0,25 kr samt en konvertibel om nominellt 0,25 kr.

Det konvertibla förlagslånet löper till den 30 december 2020, med en årlig ränta om 10%, som utbetalas två gånger per år. Konverteringskurs 0,40 kr.

Emissionen är säkerställd till 75%, 15 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare och ett garantikonsortium.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss