Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diös Fastigheter AB

Diös Fastigheter AB

Diös Fastigheter AB
Kanslihusgränd 2
83132 Östersund

Hemsida:

www.dios.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Teckningsperiod:

11 november 2011 - 25 november 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1,12 miljarder kronor

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 november 2011

Värdering:

Pre-money 1,12 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje 1 befintlig ger 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie i Diös.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden från aktieägare motsvarande 67 procent av nyemissionen och genom garantier från ett antal parter motsvarande 33 procent.

Uppdaterat: 2011-11-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss