Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diös Fastigheter AB

Diös Fastigheter AB

Diös Fastigheter AB
Kanslihusgränd 2
83132 Östersund

Hemsida:

www.dios.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Teckningsperiod:

15 november 2010 - 30 november 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

96 Mkr

Teckningskurs:

29,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 november 2010

Värdering:

Pre-money 990 Mkr.

Villkor:

För varje 1 befintlig aktie erhålls 3 teckningsrätter. 31 teckningsrätter berättigar till företrädesrätt till teckning av 1 ny aktie. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer ske över Stockholmsbörsen mellan den 15 november och 25 november 2010. Diös har erhållit teckningsåtagande och emissionsgaranti motsvarande sammanlagt cirka 75,3 procent av emissionens belopp, vilket är tillräckligt för att finansiera förvärvet i Östersund.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss