Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

6 april 2009 - 6 maj 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20,9 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 mars 2009

Värdering:

Pre-money 20,9 Mkr och post money 41,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Företaget noteras på Aktietorget den 1 juni 2009.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 6 maj 2009.

Uppdaterat: 2009-04-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss