Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

17 augusti 2007 - 14 september 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,25 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

20 Mkr vid omvänt förvärv + nyemission på 17,6 Mkr

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

10.000 aktier

Övrigt:

Företaget planerar att lista sig på Aktietorget under Q1 2008.

Uppdatering: Emissionen skulle pågå fram till den 31 augusti, men förlängs till den 14 september då den inte är fulltecknad. 147 personer har hittills tecknat sig.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss