Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

11 december 2017 - 27 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

42,6 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 december 2017

Värdering:

42,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av emissionslikviden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss