Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

27 maj 2016 - 10 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,4 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:13. ör varje aktie på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

I samband med denna företrädesemission gör Dignitana även en riktad nyemission.

Dignitana har i samband med Företrädesemis­sionen erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 7,0 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av företrädesemissionen som kan tas i anspråk för eventuellt bristande teckning i Företrädesemissionen upp till 75 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 14,5 MSEK.

Uppdaterat: 2016-06-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss