Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

16 maj 2016 - 16 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

33,1 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad, till bland annat Hodges Capital Management.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktade nyemission så gör Dignitana även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss