Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

12 januari 2015 - 27 januari 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,9 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 december 2014

Värdering:

76 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av två (2) aktier.

Post:

Övrigt:

öreträdesemissionen är säkerställd upp till 80 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 13,5 MSEK.

Uppdaterat: 2015-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss