Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

18 september 2013 - 18 september 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,5 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Dignitana skriver "Emissionen stärker bolagets finanser och breddar ägarbasen vilket även underlättar en avknoppning och notering av dotterbolaget BrainCool AB."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss