Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignitana AB

Dignitana AB

Dignitana AB
Box 24 022
22421 Lund

Hemsida:

www.dignitana.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknik. System för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling.

Teckningsperiod:

18 september 2012 - 2 oktober 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

34,8 Mkr.

Teckningskurs:

13,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 september 2012

Värdering:

Pre-money 104,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För varje fyrtal (4) tecknade och betalda aktier erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption kan användas för teckning av en (1) ny aktie i Dignitana till kursen 23,00 kr under perioden 1-30 september 2013.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss