Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dignita Systems AB

Dignita Systems AB

Dignita Systems AB
Orvar Bergmarks Plats 5
702 23 Örebro

Hemsida:

www.dignita.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dignita tillverkar och säljer alkolås och alkomätare.

Teckningsperiod:

25 maj 2016 - 8 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr + 2,4 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

30 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 450 aktier.

Övrigt:

Dignita noterar sig på Aktietorget den 21 juni 2016.

Erbjudandet är säkerställt till 7 MSEK, motsvarande 69 procent av spridningsemissionen, genom teckningsåtaganden om 1,75 MSEK och emissionsgarantier om 5,25 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss