Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB
Flottiljgatan 83
72131 Västerås

Hemsida:

www.digitalwebbmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tillverkar webbpublikationer, både för eget och andras bruk.

Teckningsperiod:

12 oktober 2007 - 17 mars 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,75 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Tidigt inkomna teckningssedlar har företräde.

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Företaget planerar en notering på Aktietorget i december. Uppdatering: Teckningsperioden stänger den 17 december istället för 2 november. Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 17 mars 2008.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss