Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB
Flottiljgatan 83
72131 Västerås

Hemsida:

www.digitalwebbmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tillverkar webbpublikationer, både för eget och andras bruk.

Teckningsperiod:

1 december 2008 - 15 december 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

22 december 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 51 Mkr och post money 60 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

25.000 aktier, dvs 150.000 kr

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss