Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB
Flottiljgatan 83
72131 Västerås

Hemsida:

www.digitalwebbmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tillverkar webbpublikationer, både för eget och andras bruk.

Teckningsperiod:

12 oktober 2007 - 17 mars 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,75 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

45 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Villkor:

Tidigt inkomna teckningssedlar har företräde.

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Noteras på Aktietorget efter nyemissionen.

Uppdatering: Teckningsperioden stänger den 17 december istället för 2 november.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 17 mars 2008.

Uppdatering: Företaget meddelar att emissionen inte blev fulltecknad och att man därför har för avsikt att återkomma inom en månad med ett nytt erbjudande, där man även har en eller flera garanter för hela emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2008-04-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss