Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Digital Vision AB

Digital Vision AB

Digital Vision AB
Solna Strandväg 98
17154 Solna

Hemsida:

www.digitalvision.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Digital Vision erbjuder produkter för efterbearbetning av film/video och multimedia samt för distribution av bild och ljud.

Teckningsperiod:

16 februari 2009 - 6 mars 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

40,8 Mkr (exkl optioner)

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

11 februari 2009

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 4:1 (4 aktier och 2 optioner)

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till ett belopp om 25 000 000 kronor av Yggdrasil AB, Lars Söderberg, Palmstierna Invest AB, Lage Jonason, Svenska Elektronikintressenterna AB samt Varsity Capital Group AB.

Digital Vision gör också en kvittningsemission på 110.719.826 aktier till priser 0,50 kr per aktie.

Uppdaterat: 2009-03-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss