Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Digital Vision AB

Digital Vision AB

Digital Vision AB
Solna Strandväg 98
17154 Solna

Hemsida:

www.digitalvision.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Digital Vision erbjuder produkter för efterbearbetning av film/video och multimedia samt för distribution av bild och ljud.

Teckningsperiod:

16 mars 2011 - 30 mars 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

54 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2011

Värdering:

Pre-money 16,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 10:3.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande 9,0 Mkr, motsvarande cirka 16,6 procent av nyemissionen, från Bolagets största ägare Yggdrasil AB, som äger 13,57 procent av aktiekapitalet. Därutöver har ett garantikonsortium tillsammans utställt en emissionsgaranti uppgående till ett belopp om 45,0 Mkr, motsvarande 83,4 procent av nyemissionen, vilken således är till fullo garanterad. Digital Vision gör även en kvittningsemission och en apportemission.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss