Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dicot AB

Dicot AB

Dicot AB
Stora malmgatan 8
193 35 Sigtuna

Hemsida:

dicot.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dicot utvecklar läkemedel för återförd och normaliserad funktion vid erektionsstörningar.

Teckningsperiod:

3 september 2019 - 17 september 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,3 Mkr

Teckningskurs:

2,60 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 augusti 2019

Värdering:

20,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymviktade aktiekursen enligt Spotlight Stock Markets officiella lista för perioden den 14 september 2020 till och med den 25 september 2020. Teckningskursen ska dock inte vara lägre än 2,60 SEK och inte vara högre än 5,20 SEK.

Uppdaterat: 2019-09-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss