Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diamorph AB

Diamorph AB

Diamorph AB
Roslagstullsbacken 11
106 91 Stockholm

Hemsida:

www.diamorph.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Diamorph utvecklar avancerade glas- och keramiska material med egenskaper så som världsrekord i hårdhet, rekordhögt brytningsindex, magnetiska egenskaper i världsklass och mycket stor termisk stabilitet.

Teckningsperiod:

19 juni 2012 - 3 juli 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

133,3 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 juni 2012

Värdering:

Pre-money 200 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3.

Post:

Övrigt:

100 % av emissionen är garanterad via teckningsåtaganden och teckningsgarantier.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss