Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dextech Medical AB

Dextech Medical AB

Dextech Medical AB
Box 119
751 04 Uppsala

Hemsida:

www.dextechmedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dextech Medical är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi (prostatacancer, blåscancer, njurcancer).

Teckningsperiod:

29 september 2016 - 13 oktober 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,3 Mkr

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2016

Värdering:

368,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:24. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tjugofyra (24) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Totalt har bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2016-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss