Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dextech Medical AB

Dextech Medical AB

Dextech Medical AB
Box 119
751 04 Uppsala

Hemsida:

www.dextechmedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dextech Medical är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi (prostatacancer, blåscancer, njurcancer).

Teckningsperiod:

6 maj 2014 - 20 maj 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30,03 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Fyra dagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

118,7 Mkr pre-money och 148,7 Mkr post money.

Villkor:

Öppen för allmänheten. Prioritet enligt följden teckningsåtagare, tecknare i emissionen, garanter. Följden kan dock frångås för att uppnå tillräcklig spridning.

Post:

Minimum 500 aktier.

Övrigt:

Dextech Medical planerar för en listning på Aktietorget den 19 juni 2014.

DexTech har erhållit teckningsförbindelser (cirka 80 %) och garantiteckning (cirka 20 %) om cirka 30 MSEK motsvarande 100 % av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2014-04-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss