Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB
Stridsvagnsvägen 14
291 38 Kristianstad

Hemsida:

www.dentware.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dentware erbjuder tandtekniska laboratorier brokomponenter för implantatburen och tandburen protetik. Bolaget är ensam om att tillverkar dentalprodukter med hjälp av Arcams 3D-printing.

Teckningsperiod:

3 oktober 2016 - 10 oktober 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,501 kr

Likviddag:

10 oktober 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

10 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Wienvest AB (Jerry Wiener).

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Dentwares styrelse har beslutat att återkalla den kallelse till extra bolagsstämma som offentliggjordes den 14 september 2016. De kommer att presentera mer information. Dvs denna emission kommer inte att klubbas igenom som tänkt.

Uppdaterat: 2016-09-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss