Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB
Stridsvagnsvägen 14
291 38 Kristianstad

Hemsida:

www.dentware.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dentware erbjuder tandtekniska laboratorier brokomponenter för implantatburen och tandburen protetik. Bolaget är ensam om att tillverkar dentalprodukter med hjälp av Arcams 3D-printing.

Teckningsperiod:

30 november 2015 - 16 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,25 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission mot ett mindre antal investerare primärt i dentalbranschen.

Post:

Övrigt:

Denna riktade emission görs samtidigt som en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss