Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB
Stridsvagnsvägen 14
291 38 Kristianstad

Hemsida:

www.dentware.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dentware erbjuder tandtekniska laboratorier brokomponenter för implantatburen och tandburen protetik. Bolaget är ensam om att tillverkar dentalprodukter med hjälp av Arcams 3D-printing.

Teckningsperiod:

30 november 2015 - 16 december 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

17,5 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 november 2015

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje 1 innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

I samband med denna företrädesemission gör Dentware även en riktad emission mot ett mindre antal investerare primärt i dentalbranschen, som tillför Dentware ytterligare upp till 5,25 MSEK. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss