Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB

Dentware Scandinavia AB
Stridsvagnsvägen 14
291 38 Kristianstad

Hemsida:

www.dentware.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dentware erbjuder tandtekniska laboratorier brokomponenter för implantatburen och tandburen protetik. Bolaget är ensam om att tillverkar dentalprodukter med hjälp av Arcams 3D-printing.

Teckningsperiod:

2 mars 2015 - 23 mars 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,1 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 februari 2015

Värdering:

12,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje aktie ger en teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss