Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Delta Environmental Projects AB

Delta Environmental Projects AB

Delta Environmental Projects AB
Box 68
182 11 Danderyd

Hemsida:

www.deltaminerals.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Delta Environmental Projects har licenser för att ta upp flodsand i ett floddelta, en råvara som innehåller olika metaller och mineraler samt kan användas som material i byggindustrin. Delta Environmental Projects AB hette tidigare Delta Minerals AB.

Teckningsperiod:

19 november 2015 - 9 december 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr + 2,0 Mkr

Teckningskurs:

0,13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

11,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Sju (7) innehavda aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad av Capensor Capital genom emissionsgarantier samt teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren och Håkan Gustafsson som tecknar motsvarande sina andelar.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss