Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Delta Environmental Projects AB

Delta Environmental Projects AB

Delta Environmental Projects AB
Box 68
182 11 Danderyd

Hemsida:

www.deltaminerals.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Delta Environmental Projects har licenser för att ta upp flodsand i ett floddelta, en råvara som innehåller olika metaller och mineraler samt kan användas som material i byggindustrin. Delta Environmental Projects AB hette tidigare Delta Minerals AB.

Teckningsperiod:

22 januari 2014 - 5 mars 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,3 Mkr + 2,0 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen på 3,3 Mkr är fullt garanterad. Vid stort intresse kan företaget även använda en övertilldelningsoption på 2 Mkr.

Delta Minerals planerar att lista sina aktier under 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss