Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Delta Environmental Projects AB

Delta Environmental Projects AB

Delta Environmental Projects AB
Box 68
182 11 Danderyd

Hemsida:

www.deltaminerals.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Delta Environmental Projects har licenser för att ta upp flodsand i ett floddelta, en råvara som innehåller olika metaller och mineraler samt kan användas som material i byggindustrin. Delta Environmental Projects AB hette tidigare Delta Minerals AB.

Teckningsperiod:

2 juni 2014 - 19 juni 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,53 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2014

Värdering:

17 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje en innehavd aktie ger en uniträtt. 2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit, vardera bestående av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 1 (TO1B).

Post:

Övrigt:

Delta Minerals planerar att lista sig på Aktietorget.

En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske den 30 september eller den 30 november 2014. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent av den på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i bolaget under 20 handelsdagar upp till respektive dag för aktieteckning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss