Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

28 november 2007 - 19 december 2007

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

6,5 kr

Likviddag:

20 december 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Planerar en notering på Nordic MTF i början av 2008. Uppdatering: Teckningstiden förlängs med en vecka till den 19 december.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss