Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

3 december 2008 - 19 december 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,6 Mkr + 2,1 Mkr via optioner

Teckningskurs:

2,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2008

Värdering:

Pre-money 35,6 Mkr och 39,2 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10 för A- respektive B-aktie. För varje tvåtal tilldelad aktie erhålls även en option med teckningskurs 3 kr.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss