Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

4 mars 2016 - 18 mars 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

2,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 mars 2016

Värdering:

22 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:10. Aktieägare får för varje innehavd aktie oavsett aktieslag en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya B-aktier i bolaget.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 70 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2016-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss