Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

3 februari 2015 - 18 februari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,1 Mkr

Teckningskurs:

0,54 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

34,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Företrädesrätt att för varje två befintliga aktier teckna en unit för. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 0,80 SEK under perioden 14 september – 25 september 2015.

Teckningsförbindelser motsvarande 38.4% av emissionen har lämnats till Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss