Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

17 juli 2013 - 31 juli 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,7 Mkr

Teckningskurs:

0,76 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 juli 2013

Värdering:

Pre-money 29,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 73 % genom avtal om teckningsförbindelser och garantiteckning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss