Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

12 mars 2013 - 12 mars 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 37,46 Mkr och post money 38,86 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission, till ett ospecificerat utländskt investmentbolag.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss