Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

11 januari 2013 - 11 januari 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,2 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 40 Mkr.

Villkor:

Riktad till en grupp personer som anses ha strategisk betydelse.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss