Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

28 mars 2012 - 28 mars 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 37,5 Mkr.

Villkor:

Riktad till Johan Thorell, Jan Blomquist och Pär Stenstierna genom bolag.

Post:

Övrigt:

Samtidigt med nyemissionen har Almi beviljat ett lån på 2,5 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss