Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Deflamo AB

Deflamo AB

Deflamo AB
Box 2009
19102 Sollentuna

Hemsida:

www.deflamo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och marknadsför ett miljövänligt flammskyddsmedel.

Teckningsperiod:

31 maj 2011 - 15 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,2 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2011

Värdering:

Pre-money 22,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Ägare av aktier av serie A och B skall ha företrädesrätt att teckna 3 nya B-aktier för varje 4 befintliga aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet garanterad. Teckningsförbindelser och garantier har erhållits från bolagets större ägare och styrelse, uppgående till drygt 20 procent av emissionsbeloppet. Resterande belopp garanteras av ett garantikonsortium som är samordnat av bolagets rådgivare G&W Kapitalförvaltning AB.

Uppdaterat: 2011-05-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss