Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DE Capital Growth Fund AB

DE Capital Growth Fund AB

DE Capital Growth Fund AB
Östermalmsgatan 87 D
114 59 Stockholm

Hemsida:

decapital.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

DE Capital är en riskkapitalinvesterare som köper aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag i expansionsfas från tidiga ägare som efter några år vill sälja hela eller delar av sitt innehav.

Teckningsperiod:

24 oktober 2011 - 16 april 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50 - 250 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Bet. och reg. sker stegvis

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 0,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 5000 aktier, dvs 500.000 kr.

Övrigt:

Emissionen är öppen fram till det datum som bolaget meddelar. Företaget planerar att låta aktien handlas via en fondkommissionär inom 2 år och notera aktien inom 3-4 år.

Uppdaterat: 2012-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss