Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DDM Holding AG

DDM Holding AG

DDM Holding AG
Schochenmühlestrasse 4
6340 Baar, Schweiz

Hemsida:

ddm-group.ch

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

DDM Holding är en specialiserad investerare i, och förvaltare av, portföljer med konsumentfordringar i Östeuropa. Företaget fokuserar i första hand på att förvärva och förvalta förfallna fordringar i Ryssland och Rumänien.

Teckningsperiod:

13 mars 2017 - 24 mars 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

104 Mkr

Teckningskurs:

23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 mars 2017

Värdering:

208 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En aktie ger innehavaren en teckningsrätt, två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss