Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DDM Holding AG

DDM Holding AG

DDM Holding AG
Schochenmühlestrasse 4
6340 Baar, Schweiz

Hemsida:

ddm-group.ch

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

DDM Holding är en specialiserad investerare i, och förvaltare av, portföljer med konsumentfordringar i Östeuropa. Företaget fokuserar i första hand på att förvärva och förvalta förfallna fordringar i Ryssland och Rumänien.

Teckningsperiod:

20 maj 2016 - 20 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65 Mkr

Teckningskurs:

33,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss