Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DDM Holding AG

DDM Holding AG

DDM Holding AG
Schochenmühlestrasse 4
6340 Baar, Schweiz

Hemsida:

ddm-group.ch

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

DDM Holding är en specialiserad investerare i, och förvaltare av, portföljer med konsumentfordringar i Östeuropa. Företaget fokuserar i första hand på att förvärva och förvalta förfallna fordringar i Ryssland och Rumänien.

Teckningsperiod:

30 juli 2014 - 30 juli 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

130 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

225 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, till internationella institutioner och kvalificerade privatpersoner.

Post:

Övrigt:

Emissionen på 98,8 Mkr övertecknades och övertilldelningsoptionen på 31,2 Mkr användes därför.

Företagets aktier noteras på First North den 5 augusti 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss