Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB
Storrymningsv. 7
74830 Österbybruk

Hemsida:

www.dannemoramineral.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.

Teckningsperiod:

26 mars 2013 - 10 april 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

211 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 mars 2013

Värdering:

Pre-money 168,8 Mkr och post money 379,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:4. För varje A- eller B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden (3,4 procent) och garantier (96,6 procent) utfärdade av ett garantikonsortium sammansatt av Pareto Öhman) bestående av svenska och internationella investerare.

Uppdaterat: 2013-03-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss