Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB
Storrymningsv. 7
74830 Österbybruk

Hemsida:

www.dannemoramineral.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.

Teckningsperiod:

15 mars 2012 - 16 mars 2012

Lista:

Oslo Axess

Emissionsbelopp:

103,5 Mkr

Teckningskurs:

69 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 956,4 Mkr.

Villkor:

Riktad till större investerare i främst Norge och andra länder.

Post:

Övrigt:

Swedbank First Securities AS har varit Dannemora Minerals finansiella rådgivare vid nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss