Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB

Dannemora Mineral AB
Storrymningsv. 7
74830 Österbybruk

Hemsida:

www.dannemoramineral.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva.

Teckningsperiod:

24 mars 2011 - 25 mars 2011

Lista:

Oslo Axess

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 890 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission, främst norska och andra utländska investerare deltog, via en book building-process.

Post:

Övrigt:

First Securities AS har varit Dannemora Minerals finansiella rådgivare vid
nyemissionen.

Uppdaterat: 2011-03-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss